Post

Tacome

Indonesia

Takome, op de noordwestkust van Ternate, was een Ternataans stadje dat in 1608 door VOC-troepen en hun bondgenoten werd veroverd op de Spanjaarden. Het was aanvankelijk een belangrijke stapelplaats van kruidnagels, maar het belang ervan nam af naarmate de kruidnagelteelt in de loop van de 17de eeuw steeds meer naar de Ambonse eilanden werd verplaatst.

Afbeeldingen