Post

Lissidi

Indonesia

Lesidi was een nederzetting op Hoamoal (west-Seram), een kruidnagelproducerend gebied onderhorig aan de kimelaha, de leider van Hoamoal met wie de VOC af en aan in conflict was. Net als het iets zuidelijker gelegen Kambelo had Lesidi de reputatie haar kruidnagelen te verhandelen aan handelaars uit Java en Makassar, en kwam het om die reden regelmatig in conflict met de VOC. Aan het einde van de Grote Ambonse Oorlog (1651-1656) werd het hele schiereiland ontvolkt, en werd de bevolking gedwongen te verhuizen.

Afbeeldingen