Post

Seram Laut

Indonesia

In 1633 organiseerde gouverneur Artus Gijsels voor het eerst een militaire expeditie naar Seram Laut, omdat een deel van de 'smokkel' van kruidnagel zich had verplaatst naar dit eiland, dat toen nog ruim buiten het zicht en de invloedssfeer van de VOC lag. Ook zou het eiland dienen als basis voor strooptochten naar Banda. De bevolking gaf zich toen, ondanks haar indrukwekkende verdedigingswerken, over en verklaarde zichzelf onderhorig aan de VOC. Evengoed zouden er de rest van de 17de eeuw botsingen blijven plaatsvinden tussen de bewoners en de VOC.

Afbeeldingen