Post

Hinetelle

Indonesia

Henatelu was een dorp aan de noordkust van West-Seram, of Hoamoal. Dit gebied was in de eerste helft van de zeventiende eeuw officieel onderdeel van het Sultanaat Ternate en daarmee bondgenoot van de VOC, maar in de praktijk was de relatie gecompliceerd en vaak conflictueus omdat de bewoners weinig op hadden met het VOC-beleid om de gehele kruidnagelhandel in handen te krijgen. Tijdens de Grote Ambonse Oorlog werd het gebied ontvolkt en hield de plaats op te bestaan.

De aangegeven locatie is bij benadering.

Afbeeldingen