beschrijving beschrijving

De schepen van de eerste schipvaart in een Nederlandse haven

Afbeelding

De schepen van de eerste schipvaart in een Nederlandse haven

Langenes, Barent / Anoniem / Anonymous

De schepen van de eerste schipvaart in een Nederlandse haven.

Dit is het titelblad van Journael vande reyse der Hollandtsche schepen ghedaen in Oost Indien uit 1598, waarin de eerste schipvaart beschreven staat.

Linksboven: Bantam Urbis gubernator dictus kipati-.

Rechtsboven: Nauare Sus Maijor.

Boven de schepen staan de namen vermeld.

De vloot voer uit vanaf Texel, maar dat is niet de hier afgebeelde haven.

Links van de schepen staat de Portugese gouverneur van Bantam afgebeeld.

De figuren uit de onderste illustratie komen terug op de afbeeldingen elders in het boek.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

anoniem/anonymous, Journael vande reyse der Hollandtsche schepen ghedaen in Oost Indien: haer coersen, strecking hen ende vreemde avontueren die haer bejegent zijn, seer vlijtich van tijt tot tijt aengeteeckent [...] (1598)