beschrijving beschrijving

De koning van Tuban ontvangt de vloot van Van Warwijck en Van Heemskerck

Afbeelding

De koning van Tuban ontvangt de vloot van Van Warwijck en Van Heemskerck

Anoniem / Anonymous / Langenes, Barent

De koning van Tuban ontvangt de vloot van Van Warwijck en Van Heemskerck op een olifant.

Dit is so den Coninck van Tuban ons opt strant met syn volck tegen quam op synen Olyphant, doen wy met onse twee schuyten aen Lant quamen, daer wy hem met Trompetten gheluyt lustig maecten, alles na tleven fyguerlick afgeteeckent.

Rechts: No: 19.

Rex Tubantij cunetorum Javanensium Regum potentisimus est, numeroq Nobilium et Militum ijsdem antecellit: Praedationibus ut plurimum intontus & occupatus, [?] usui navigia plurima mari continuo parata et instructa habet: Regnum ejus Orrieae [?].

De prent is scheefgedrukt waardoor de tekst in de cartouche ten dele van de pagina valt.

Le Roij recoit en bienviegnant les hollandois au dehors de sa ville de Tuban.

De tweede schipvaart naar Indiƫ, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, voer uit vanuit de Republiek in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. Vanuit daar gingen vier schepen verder naar de Molukken, onder leiding van Wijbrant van Warwijck en Jacob van Heemskerck. Onderweg deden ze Oost-Java aan, en werden daar onder andere ontvangen aan het hof van de vorst van Tuban.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (1601)