beschrijving beschrijving

De logementen van de vrouwen van de koning van Tuban

Afbeelding

De logementen van de vrouwen van de koning van Tuban

Anoniem / Anonymous / Langenes, Barent

De logementen van de vrouwen van de koning van Tuban.

Dit is noch al van de heerlijckheyt des Conincx van Tuban / die hy ons persoonlijck selfs verthoonde.

Links: No: 22.

Op de kaart staan de legendanummers A tot en met E gegeven en verklaard.

De tweede schipvaart naar Indiƫ, onder leiding van Jacob van Neck en Wijbrant van Warwijck, voer uit vanuit de Republiek in mei 1598, en arriveerde aan het eind van datzelfde jaar in Bantam. Vanuit daar gingen vier schepen verder naar de Molukken, onder leiding van Wijbrant van Warwijck en Jacob van Heemskerck. Onderweg deden ze Oost-Java aan, en werden daar onder andere ontvangen aan het hof van de vorst van Tuban.

Neem contact op met Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Neck, Jacob Cornelisz. van, Het tvveede boeck, iournael oft dagh-register: inhoudende een warachtich verhael ende historische vertellinghe vande reyse, gedaen door de acht schepen van Amstelredamme, gheseylt inden maent martij 1598 (1601)