beschrijving beschrijving

Gezichten op de eilanden Makian en Bacjan

Afbeelding

Gezichten op de eilanden Makian en Bacjan

Anoniem / Anonymous

Prent bestaande uit drie afbeeldingen; van het eiland Makian, Batjan en een overzicht van fort Barneveld.

Titel van de afbeelding volgens het register uit 'Begin ende Voortgang'; Zijn de Afbeeldingen van de Eylanden Macjan, ende Bacjan.

Op het linker kaartje de namen: _Tassasor, Tabetale, Thahane, Noffiquia).

Op het kaartje rechtsonder de legenda: A-M

Neem contact op met Rijksmuseum AmsterdamKoninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Commelin, Isaac, Begin ende Voortgangh / van de Vereenighde Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie: Vervatende De Voornaemste Reysen / by de Inwoonderen derselver Provincien derwaerts gedaen. (1646)

Spilbergen, Joris van, Oost ende West-Indische Spieghel: Waer in Beschreven werden de tweelaetste Navigatien […] (1621)