beschrijving beschrijving

Kaart van de Straat Le Maire tussen Vuurland en Statenland

Afbeelding

Kaart van de Straat Le Maire tussen Vuurland en Statenland

Blaeu, Wilhelm (Jansz.) / Anoniem / Anonymous

Kaart van de Straat Le Maire tussen Vuurland en Statenland.

Tabvla Magellanica quà Tierrae del fuego, cum celeberrimus fretis a F. Magellano et I. Le Maire detectis novissima et accuratissima descriptio exhibetur.

In 1615-1617 ontdekten Jacob le Maire (1585-1616) en Willem Cornelisz. Schouten (ca. 1567-1625) ten zuiden de Straat van Magellanes een nieuwe zeeweg tussen de Atlantische en Grote Oceaan: de Straat Le Maire. Via deze nieuwe zeevaartweg kwam een alternatieve route voor de vaart op Indië beschikbaar, waarbij het monopolie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie op het bezeilen van de Straat van Magellanes kon worden omzeild. Hierbij ontdekten ze de Straat Le Maire en Kaap Hoorn, die ze noemden naar de woonplaats van Schouten. Ondanks hun ontdekkingen was hun reis niet erg succesvol: eenmaal in Batavia werden ze niet geloofd en het overgebleven schip, de Eendracht, werd met lading in beslag genomen.

Ondanks grote tegenwerking van de Compagnie en de Nederlandse overheid, slaagde Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) er in om deze vondst in 1618 wereldkundig te maken. Toen Blaeu in 1635 deze kaart van het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika publiceerde, was de nieuwigheid van de ontdekking al lang verleden tijd en was de Straat le Maire een druk bevaren route.

Rechtsboven een opdracht van Willem Jansz. Blaeu aan Constantijn Huygens.

Legenda: a-l; R-V.

Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VEL2170.

Neem contact op met Koninklijke Bibliotheek voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Blaeu, Joan [ed. Peter van der Krogt], Atlas Maior (1665[2005])