Fort

Tegal, fort

De compagniesvestiging in Tegal, ca. 80 kilometer ten oosten van Cirebon, was in de achttiende eeuw belangrijk vanwege de levering van rijst van het tot 1742 nog Mataramse achterland. In 1708 werd de oude houten pagger (palissade) vervangen door een vierkant stenen fortje met twee diagonale bastions, dat in 1754 werd vernieuwd. Het fort werd omstreeks 1780 uitgebreid met vier bastions.
Van 1853 tot 1863 werd Tagal gerekend tot fort van de vierde klasse (tegen een inheemse vijand). Toen het fort in 1863 van de lijst van forten werd afgevoerd, lag er een garnizoen van 50 man onder een officier. Een deel van het complex was toen al in gebruik als gevangenis, Het fort werd aan het burgerbestuur overgedragen en doet nog steeds dienst als gevangenis. De twee bastions aan de noordzijde zijn vervangen door wachttorens. Het poortgebouw is vervangen door een nieuw kantoorgebouw.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

Knaap, Gerrit, Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie II, Java en Madura = Comprehensive Atlas of the United East India Company, II, Java and Madura (2007)

Pusat Dokumentasi Arsitektur, Inventory and identification of forts in Indonesia (2010)