Fort

Tatas, fort

1756 riep de sultan van Banjarmasin de hulp van de VOC in tegen de Boeginezen. In het verdrag dat sultan Banjermassin en Johan Andreas Paravinci in oktober 1756 sloten, was bepaald dat de VOC als bescherming van haar eigenbelangen en van de sultan een stenen fort mocht bouwen: Fort Tatas. Fort Tatas was een vijfhoek met palissade, drie bastions aan de rivierkant en twee aan de landkant. In 1786-1787 droeg de sultan de soevereiniteit over Banjarmassin over aan de VOC, om het daarna van de compagnie in leen te krijgen. In 1876 werd besloten om het oude fort Tatas te vervangen door nieuwbouw op de zelfde plaats. Dit fort van de vier klasse (tegen een binnenlandse vijand) werd in december 1901 door gouverneur-generaal Willem Rooseboom(1899-1904) van de sterkte afgevoerd. In 1910 waren er nauwelijks resten van het fort zichtbaar., In 1981 werd op de plaats van het fort de grote Sabilal Muhtadin moskee gebouwd. Het enige nog bestaande overblijfsel van het (tweede) fort is de gracht.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

Pusat Dokumentasi Arsitektur, Inventory and identification of forts in Indonesia (2010)

Brommer, B., Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie III, Indische Archipel en Oceanië = Comprehensive Atlas of the United East India Company, III, Malay Archipelago and Oceania (2008)

Benjamins, Herman, Encyclopaedie van Nederlandsch Indië (1917-39)

Cribb, R., Historical Dictionary of Indonesia - second Edition (2004)