Fort

Nieuw Amsterdam, muren van

Toen in maart 1653 het nieuws van de Eerste Engelse Oorlog Nieuw Amsterdam bereikte, maakten de directeur-generaal en zijn raad en het stadsbestuur plannen om de stadsverdediging te verbeteren. Op hun vergadering werd besloten een groot deel van de stad met een palissade en borstwerking te voorzien. Later werd besloten ook nog een gracht te graven. De wallen werden deels met Afrikaanse slavenarbeid gebouwd, maar ook de rest van de stadsbevolking werd opgeroepen voor de werkzaamheden. De palissade was in Juli voltooid. Ook de stadspoort aan de kant van de East River is toen waarschijnlijk gebouwd.

Verdere plannen voor de stadsverdediging werden gemaakt na de aanval van de oorspronkelijke bevolking op 15 september 1655. De palissade werd beplankt en verhoogd.

Verdere plannen werden gemaakt in 1664 in reactie op de Engelse dreiging

onder andere zou de wal in steen worden uitgevoerd. In hoeverre de plannen daadwerkelijk zijn uitgevoerd in onduidelijk, en later in 1664 zou Nieuw Amsterdam zich zonder slag of stoot overgeven aan een Engelse vloot.

Bronnen en literatuur

Jacobs, J., Dutch Colonial Fortifications in North America 1614-1676 (2015)