Fort

Goiana, fort

Het stadje Goiana ligt nabij de grens tussen Pernambuco en Paraíba. Ten tijde van de Nederlande invasie was het een suikerproducerend gebied. Het werd op 12 januari 1625 door WIC-troepen ingenomen. De WIC had een versterkt kamp op een halfuur afstand van Goiana nabij de rivier Capivaribi (De Laet 1937: 134-135, zie documentatie). De Laet vermeldt dat er een Nederlandse versterking genaamd Capiveribi, nabij Goiana, door Portugese troepen onder leiding van Camarao werd aangevallen in maart 1636, maar de Portugezen zich terugtrokken voor de WIC-versterkingen aankwamen.

Bronnen en literatuur

Laet, Johannes de, Iaerlyck verhael van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in der-thien Boecken. Deel 4.