Fort

Lakui, fort

De baai van Lakui aan de zuidzijde van het eiland Banda Besar werd door VOC-schepen gebruikt als ankerplaats. Deze kleine kustbatterij werd volgens Reinier de Klerk in 1620 aangelegd om deze ankerplaats te dekken. Dit is waar VOC-troepen in 1621 landden tijdens de mislukte eerste poging om het eiland te veroveren. Hoewel het fortje nog in de 18e eeuw werd vermeld, zijn tegenwoordig slechts resten van de zuidelijke en westelijke muren te aanwezig. Deze zijn 60 cm hoog en 50 cm breed.

Afbeeldingen

Bronnen en literatuur

Wall, V.I. van de, De Nederlandsche oudheden in de Molukken (1928)

Pusat Dokumentasi Arsitektur, Inventory and identification of forts in Indonesia (2010)