9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Map of Mauritsstad and Recife

Map of Mauritsstad and Recife
 
 

Map of Mauritsstad and Recife.
Title in the Leupe Catalogue (NA): Grondt-teyckeningh van het Eyland Antoni Vaaz, het recif ende Vastelandt aan de haven van Parnambuco in Brasil, soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Ind. Comp. Met schansen, redouten ende andere werken zyn voorsien enz
Grondt-teyckeningh van het Eylandt Antoni Vaaz het Recif ende vastelandt aende haven van Perambuco in Brasil. soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Indische Comp:e met Schansen Redouten ende andre wercken syn voorsien.
Cf. National Archive, The Hague, inv. nrs. VELH0619.74 and VEL0712.

creator Bongesaltensis, Andreas Drewisch

(land surveyor / mapmaker)

period

1631

material

paper

category drawing
technique

watercolour

inscriptiion

Grondt-teyckeningh van het Eylandt Antoni Vaaz het Recif ende vastelandt aende haven van Perambuco in Brasil Bongesaltensis, Andreas Drewisch

dimension

43,5 x 68,5 cm

number

VEL0711

owner Nationaal Archief
location(s) Maurisstad Recife Antigo
fortification(s) Frederik Hendrik, fort (Boavista) Ernest, fort Waerdenburgh, fort (Recife) Waterkasteel, fort (Recife) Sint George, fort (Recife) Brun, fort do Juffrouw de Bruyn

Map/Chart/Plan   fortification   house   building   compass / dial