description description

Floor plan of Fort St. Antonie at Axim

Image

Floor plan of Fort St. Antonie at Axim

Anoniem / Anonymous

Floor plan of Fort St. Antonie at Axim.

Title in the Leupe catalogue: Het Fortress St. Antonie tot Axim.

Het Fortress St: Antonie tot Axim.

Notes on reverse: no. 10 reg. 8 / 449 [stamped in bold figures on a small label].

Key: Declaratie / 1. Trap van 't strand nae 't buyten Plein. / 2. ditto nae 't boven crom, of de Tuyn. / 3. Poort door 't kleyne buyten Werkje. / 4. Schilder Huys / 5. Poort door de buyten Wal / 6. ditto van de Wagt. / 7. Trap nae de Battery / 8. Soldaeten Keuken / 9. Schilder huys / 10 Vlagge Stok / 11. 's Gouverneurs Keuke, waeronder Een Pakhuys / 12. Trap nae 't Gouvernement / 13. Een Doorgang / 14. Spintje / 15. Kaamer / 16. Zaal van den Gouverneur / 17. Slaap kaamer van den Gouverneur / 18. 18. zyn 2 Bortessies / 19. Een houten brug, welke van de zaal overlegt op / 20. Een Platt / 21. Nog Een Zoort van Bortessie / 22. & 23 twee Kaamers / 24. de Reegen-bak / 25 Trap nae 't oude Gouvernement / Nota. de Gebouwen van 13, 14, 15, 16, 17, 20,22 & 23 zyn alle van 3 Verdiepingen, waervan de onderste meest voor Pakhuysen gebruykt, de tweeden ten deele van Bedienten & Guarinisoen bewoont word.

Bottom right: No: 7.

Top centre: 17 LVI.

Inscribed in various places on the chart: 748 [in pencil].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.