Post

Axim

Ghana

Al in 1503 bezaten de Portugezen in Axim een handelspost. In 1515 werd fort St. Antonio neergezet, het tweede Portugese fort aan de Goudkust (in 1482 vestigden de Portugezen zich in São Jorge da Mina, ofwel Elmina, aan de Goudkust). Tijdens de Portugese aanwezigheid werd nabij Axim een goudmijn geopend. In 1637 veroverden de Nederlanders Elmina op de Portugezen. Vier en een half jaar later, in 1641, veroverden zij ook Axim. Een rapport uit 1706 meldt dat de Nederlanders in Axim meer goud verzamelden dan waar ook. In de loop van de 18de eeuw leverde Axim naast goud ook timmerhout en werd er kantoen verbouwd.

Images