description description

Map of Mauritsstad and Recife

Image

Map of Mauritsstad and Recife

Bongesaltensis, Andreas Drewisch

Map of Mauritsstad and Recife.

Title in the Leupe Catalogue (NA): Grondt-teyckeningh van het Eyland Antoni Vaaz, het recif ende Vastelandt aan de haven van Parnambuco in Brasil, soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Ind. Comp. Met schansen, redouten ende andere werken zyn voorsien enz.

Grondt-teyckeningh van het Eylandt Antoni Vaaz het Recif ende vastelandt aende haven van Perambuco in Brasil. soodanigh als die tegenwoordigh voor de West Indische Comp:e met Schansen Redouten ende andre wercken syn voorsien.

Cf. National Archive, The Hague, inv. nrs. VELH0619.74 and VEL0712.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.