description description

Map of Mauritsstad and Recife

Image

Map of Mauritsstad and Recife

Bongesaltensis, Andreas Drewisch

Map of Mauritsstad and Recife.

Title in the Leupe Catalogue (NA): Kaart als voren.

Grondteyckening van het eylandt Anthony Vaaz, het Recyf ende Vastelandt aen de haven van Pernambuco in Brasil ; so als deselve nu tegenwoordich voor de Geoctroyeerde Westindische Compagnie, met Forten, Redoubten, en ander wercken syn voorsien.

Cf. National Archive, The Hague, inv. nrs. VELH0619.74 and VEL0711.

This chart was drawn by the same mapmaker as National Archive, The Hague, inv. nr. VEL0711. On this chart, however, the surname begins with an L, on VEL0711 with a B.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.