description description

Map of Surinam

Image

Map of Surinam

Ottens, J. / Anoniem / Anonymous

Map of Surinam.

Nieuwe Kaart van Suriname vertonende de stromen en land-streken van Suriname, Comowini, Cottica en Marawini, gelegen in Zuid America op de kusten van Caribana. 6. gr: benoorden de Linie Equinoct. met naauwkeurige aanwyzingen van alle de Steden, Sterktens en Plantagien mitsgaders de diepte der Stromen en Banken volgens de nieuwste waarnemingen.

The chart has been pasted onto white paper.

Bottom left, in pencil: 94.

Sketched in on the map are mountains, vegetation and buildings/fortifications.

Please contact Rijksmuseum Amsterdam for reuse and copyrights.