description description

Map of Itamaraca Island

Image

Map of Itamaraca Island

Anoniem / Anonymous

Map of Itamaraca Island.

Title in the Leupe Catalogue (NA): aart van het Eylandt Tamaricke, aan de Custe van Bresilien, leggende op seven graden ende een halve.

Teijlant / Tamaricke aen de Custe van / Bresilien. leggende op seuwen graden / ende een halve.

Key: Legenda: a. de droochten voor aijland als meede aent vasteland en sijn met alle getijen onder water. /b. de plaesse daer ons fort orangien geleegen is, / c. de rijwech die tusschen het oudt quartier en ons fort Loopt / d. T oude quartier. / e. den bergh by [?] daer den wiand t' fort orangie met [?] Canonnen meenden te dwinghen / f de baij daer steedenken op Licht g[?]n Nssa Sen a Consesseo met de plate Form genaemt het Casseel. / g. De afsnijdinge die wij tot meerder verseekeren aen de platte Forme gemaeckt hebben. / h. de afsniding aen de groote pas. / j. de groote pas / k. het Redoute aent Noord gat. / l. De groote rivier die het aijlandt streckt / m. Alle de gaeten ende Revieren die uijt het vastelant inde groote riviere Co[?] / n. T Jacht Naerden. / o. T Jacht Ceulen /p. T Jacht de Canarivogel. / q. T Jacht t wapen van Hooren. / r. T Jacht de Vos. / s. t Jacht de See Ruder. / t. T Jacht de Jonge Tinger. / u. T Jacht de P[?] / w. T Jach de Spierinck. / x. de boot oost Capel / y. de boot Zantwyck / z. werschyde booten en Chaloupen_.

Cf. Bibliotheque nationale de France, Paris, inf. nr. VD 31 FT4 T2-P188369.

The inventory number of this chart is 4.VEL.703.1. The chart is accompanied by a loose leaf with notes in pen and pencil, bearing the inventory number 4.VEL.703.2.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.