description description

Map of Asia, Africa, Europe and Australia

Image

Map of Asia, Africa, Europe and Australia

Schalenkamp, M. / Bonne / Mol, Pieter

Map of Asia, Africa, Europe and Australia.

Inset: map of Ceylon.

Kaart ter opheldering der Geschiedenis van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen inde beide Indien.

Aanhangzel, van het beneden Gedeelte van Indie Aan deze zijde de Ganges.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Guillaume Thomas François Raynal, Wysgeerige en Staatkundige Geschiedenis van de bezittingen en den koophandel der Europeaanen, in de beide Indiën (1775-1783)