description description

Coastal map from Saldanha Bay to Mossel Bay

Image

Coastal map from Saldanha Bay to Mossel Bay

Anoniem / Anonymous

Title in the Leupe catalogue (NA): Route ofte vaarwech van 't Ed. Comp. schip Ridderkerk beginnende van 19 Junij tot primo Julij 1734, wanneer het land ontdekte volgens de peijling aen Baij Fals en d'Houtbaij.

Particulars: the compass lines have been printed.

[In accordance with the journal kept by helmsman Pieter Theodore de la Fayolle, 1735].

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.