description description

Map of southern Africa

Image

Map of southern Africa

Langenes, Barent / Anoniem / Anonymous

Map of southern Africa.

Promont: Bonae Spei.

Please contact Universiteitsbibliotheek / Universiteit van Amsterdam for reuse and copyrights.

Sources and literature

anoniem/anonymous, Journael vande reyse der Hollandtsche schepen ghedaen in Oost Indien: haer coersen, strecking hen ende vreemde avontueren die haer bejegent zijn, seer vlijtich van tijt tot tijt aengeteeckent [...] (1598)