description description

Map of the islands of Haruku, Saparua and Nusa Laut near Ambon, expedition of A. Gijsels

Image

Map of the islands of Haruku, Saparua and Nusa Laut near Ambon, expedition of A. Gijsels

Ottens, I. / Gijsels, Artus/Arnoult

Map of the Luasse islands near Ambon.

Affbeeldingh der Eilanden Luasse. Mitsgaders t geene Noopende de Timult: der Negerijen Touhaha, ende Sorisory, door ordre van D'Ed: HeerGouvern: Artus Gijssels Bijden Fiscael I. Ottens In Passant G Annotteert zij: i. Als Medio Augusto an: 1631.

Key: A is T' Eijlandt Nouselaut daer op omtrent 1300 weerbare Christinen. B 't Noorder gedeelte van 't Eijlant L√ľasse sterck omtrent 1500 Mooren. C t Suyder gedeelte van ditto Eylandt daer op omtrent 1300 Christenen. D 't Eijland Oma aen de Noort Syde woonende omtrent 1400 Mooren. E d' Suyd syde van ditto Eylandt daer op omtrent woonende 600 Christenen.

Please contact Badische Landesbibliothek for reuse and copyrights.