Post

Cape Coast

Ghana

Fort Carolusburg aan de Goudkust, gebouwd door de Zweden in 1653. Het Zweedse fort Carolusburg wordt een paar jaar na de oprichting betrokken door de Denen. Volgens overlevering wordt het hoofd van deze nieuwe Deense post door de Nederlanders wijsgemaakt dat Denemarken is veroverd en dat het behoud van de Deense eigendommen aan de kust een zinloze zaak is. En zo verkoopt de goedgelovige man de Deense posten aan de Nederlanders. Later zullen de Denen het fort wel weer in bezit nemen, maar uiteindelijk gaat de vesting over in Engelse handen: in 1664 veroverden de Engelsen, onder leiding van Captain Robert Holmes, het fort. De vestiging is sindsdien niet heroverd, ondanks een aanval van Michiel de Ruyter in 1665, een Franse aanval in 1757 en diverse aanvallen van plaatselijke stammen.

Images