description description

Map of West Africa, from Sierra Leone to Cape Formosa

Image

Map of West Africa, from Sierra Leone to Cape Formosa

Keulen, Johannes van

Title in the Leupe catalogue (National Archives): _Nieuwe en naauwkeurige Paskaart van de Guineesche Goud-, Tand

en Slavekust, strekkende van Sierra Lionis tot aan Caap Formosa_.

Published by Johannes van Keulen.

The map has been pasted onto blue paper.

Please contact Nationaal Archief for reuse and copyrights.