Post

Aneho

Togo

Anacho, ofwel Klein Popo, was de meest westelijke handelspost aan de Slavenkust. De post bestond maar ongeveer 30 jaar, namelijk van 1731 tot 1760. Wegens haar beperkte handelsmogelijkheden, die het gevolg waren van een te grote concurrentie met de Deense Compagnie, hield het bestaan op.

Images