Post

Allada

Benin

Al in 1640 zond de WIC met regelmaat dienaren naar Allada. De plaats Allada, 35 km van de slavenkust in het binnenland gelegen, was de hoofdstad van het koninkrijk Dahomey. Volgens Bosman, die een uitgebreide beschrijving opstelde van dit gebied, werd Allada ook wel Groot Ardra genoemd. Er bestond ook een 'Klein Ardra', een plaats aan de Slavenkust die ook wel Offra, Ardre, Arda of Cleen Arder genoemd. Uit een rapport van 1660 zou blijken dat er sprake zou zijn van een vestiging van de West-Indische Compagnie in Allada. Allada was een belangrijke doorvoer post voor de slavenhandel. Ook Ratelband noemt de plaats Allada of 'Groot Arder', als hoofdstad van het rijk Arder. Arder stond, als tweede plek na Elmina, bekend om haar slavenmarkt. Volgens Ratelband had de WIC in 1645 nog geen handelspost in Allada, maar alleen een opslagplaats.

Images