description description

Map of the West African coast

Image

Map of the West African coast

Langren, Arnoldus Florentius / Claesz, Cornelis

Map of the West African coast.

Typus orarum maritmarum Guineae, Manicongo, & Angôlae ultra promontorium Bonae spei usq:, cum omnib portubus, Insulis, Scopulis, pulvinis, & Vadis, veraq: latitudine Oceani Aethiopici, ab ortu in occasum ad Fernambucum & promont: S. Augustini in ora Brasiliensi, vergentis: una cum eisdem oceani Insulis, praecipue verò S. Thoma, S. Helena, Insula Ascensionis, multisq: alijs, earumque genuino tractu: accuratè omnia ex optimis Indicis tabulis hydrogrphicis decerpta & emend / Afbeeldinghe der custen des landts Guinea, Manicongo, ende Angôla, ende voorts tot voorby de C. De boa esperança: met alle de havenen, eylanden, clippe:, droochten, ende ondiepten, met de gheheele breede des Aethiopischen Oceani, de welcke vanden oosten na den westen tot Fernambuco en C. de Augustino (aen de custen van Brasil gheleghen) is streckende, midts-gaders alle de eylanden der selver als voornamclijck S. Thome, S. Helena, d'eylandt Açemçaon ghent, ende andere meer, met de waerachtighe streckinghe van dien, alles seer correctelijck ghetrocken en na d'allerbeste Indische pascaerten oversien en verb:t.

Scale is shown top left.

Alongside the cartouche a sea monster is shown attacking Portuguese East Indiamen.

Views of the islands of Ascension and St Helena are shown in the inset.

Two mermaids are depicted in Zaire lacus.

In the margin of the chart we can see a small section of the Brazilian coast.

Please contact Koninklijke Bibliotheek for reuse and copyrights.

Sources and literature

Linschoten, Jan Huygen van, Beschrijvinge van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, ende tegenover de Cabo de S. Augustijn in Brasilien: Midtsgaders de voorder beschrijvinge op de caerte van Madagascar ... : hebdy in't boeck van Jan H. van Linschoten int langhe, Met ooc alle de navigatien ... die de Portugesche piloten ... beseylt hebben ... in ons tale in 't licht ghebracht ... : Volcht noch de beschrijvinge van West Indien ... met hare caerte (1596)