Post

Agathon

Nigeria

Agathon, in het huidige Nigeria, lag op een kleine heuvel en was gelegen aan de rivier Benin (ook Rio Formoso genoemd). Het was een belangrijke handelspost voor de WIC. Rond het jaar 1717 kocht de WIC hier stoffen in, die aan de Goud

en Slavenkust werden geruild tegen producten die de Compagnie meer opleverden. De bekendste stoffen hadden de naam 'Benijnse panen', een soort lendendoeken. In 1718-1719 bracht het comptoir 31.092 pond aan ivoor op, een opmerkelijk grote hoeveelheid.

Images