9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de benedenloop van de rivieren Berbice en Corantijn

Kaart van de benedenloop van de rivieren Berbice en Corantijn
 
 

Titel Leupe: Kaart van de rivieren de Berbice en de Corantyn, zynde laatst gemelde rivier de limietscheiding tusschen de Colonien Berbice en Suriname, volgens conventie tusschen de wederzydsche gouvernementen van Suriname en Berbice, gesloten den 20 januari 1800.
Met de geleidelijke verschuiving van het economische zwaartepunt naar de benedenloop en aangrenzende zeekusten van de Berbice rivier in de late achttiende eeuw, was het op termijn onontkoombaar dat ook de bestuurszetel zou worden verlegd naar het mondingsgebied, zoals in 1785 door de directie van de Sociëteit inderdaad werd besloten. De uitvoering volgde na 1790, zoals te zien op deze kaart.
Die nieuwe hoofdplaats ligt bij de samenvloeiing van de Berbice en de Canje, die naar de vorige bij Fort Nassau weer de naam Nieuw-Amsterdam kreeg. In de tussenliggende jaren was het plantage-areaal benedenstrooms en aan de kusten vooral na 1796 onder Brits bestuur opnieuw spectaculair uitgebreid, waarvan de kaart eveneens een goede indruk geeft.
Na de Britse bezetting van Suriname in 1799 werd de limietscheiding tussen de koloniën Suriname en Berbice in januari 1800 definitief bepaald op de Corantijn, zoals hier ook is vermeld.
Als westelijke grens van Berbice gold nadien als voorheen de zogenoemde Duivelskreek, tegenwoordig bekend als de rivier Abari.
Het noorden is rechtsonder.

vervaardiger Wiedeman, J.H.

(landmeter / kaartenmaker)

Roelofs

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1801

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

(Continuation of the title, above centre) Zynde de laatstgemelde Rivier de Limiet scheiding tusschen de Colonien de Berbice en Suriname, volgens conventie tusschen de wederzydsche Gouvernementen van Suriname, en de Berbice, geslooten den 20 Januarij 1800. Wiedeman, J.H.

afmetingen

0.58 - 132 El. (65 x 140 cm.)

nummer

VEL1575

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Berbice Corantijne Rivier
fort(en) Andries, fort

plattegrond / kaart   plantage   kompas / windroos  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 160-1