9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de haven van Pernambuco

Kaart van de haven van Pernambuco
 
 

Titel catalogus Leupe (NA): "Caerte van de haven van Pharnamboeque met de stadt Mouritius en dorp Reciffo ende bijleggende forten." Met loodingen
Kaart van de haven van Pernambuco
Caerte van de haven van Pharnambocquc met de Stadt Mouritius en Dorp Reciffo ende bijleggende forten met alle gelegentheden van dien
Legenda: 1: De nieuwe Plantage van Sijn Ex:tei: / 2: t huijs / 3: De Cleeijnne vijver / 4: De Groote vijver / 5: De Plantage van Orange Boomen / 6: De Tuijnen / 7: Plantage van Backovens Boomen / 8: De Pickoeur Plaets / 9: De Paerde Stal / 10: De Huijsingen daer de opsichter vande Plantage woont / 11: 't Corael vande Ossen / 12: 't Corael van de schapen en bocken / 13: t Corael vande varckens / 14: Plantage van de waterlimoenen / 15: De Sout Pan / 16: De Sluijsen / 17: De konijnen Berch / 18: 't Fort waeden Berch / 19: De Boeren Huijsen / 20: 't Fort Erenestus / 21: 't Clooster / 22:De thuyn vande H:r Codde van der Burch / 23: De Officiers logementen / 24: 't hoff van sijn Ex:cie / 25: t Quartieren vande Soldaeten / 26 t Canel / 27 De marckten / 28 't fort fredrick Hendrick / 29 De Hoornwercken leggen voort fort / 30: De Compa: Packhuysen / 31: De Compes Broot Backerij / 32: t Scheeps Timmer werff / 33: Droochte loopende met hooch water ond: / 34: Redouten / 35: Scheeps Hoofden / 36: Syn Plaetsen de welcke sullen Breder weesen, dan de doorgaende Brugge om de Carren malcander te wycken / 37: Pallesaetwerck / 38: De Poort Gaende naer de Stadt Olinda [?] / 39: De kerck / 40: t logement vande Heer Hooge en seckreten Raeden / 41: t water Casteel / 42: t Watter Casteel / 43: De Schans de Bruijn / 44: t Hooren werck voor 't Selve fort / 45: De Redout Juffr de Bruyn / 46: De Strandt / 47: Morassen die met Hoog watter bedeck sijn / 48: 't france gat anders genaemt Barretto / 49: De Poort waer de Scheepen in 't in komen anckeren / 50 't gadt oft in Commen van de Haven
Bijzonderheden: de kaart maakt deel uit van de Atlas Vingboons.
Cf. Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. VEL0711 en VEL0712, Koninklijke Bibliotheek 1043 B 14, na p. 136 no. 33 en Rijksmuseum, Amsterdam, inv. nr. NG-20-D.

vervaardiger Vingboons, Johannes

(landmeter / kaartenmaker)

periode

ca. 1665

materiaal

papier

soort tekening
techniek

aquarel/waterverf

inscriptie

Caerte van de haven van Pharnambocquc met de Stadt Mouritius en Dorp Reciffo ende bijleggende forten met alle gelegentheden van dien Vingboons, Johannes

afmetingen

47 x 67 cm

nummer

VELH0619.74

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Maurisstad Recife Antigo
fort(en) Ernest, fort Frederik Hendrik, fort (Boavista) Brun, fort do Waerdenburgh, fort (Recife) Waterkasteel, fort (Recife) Juffrouw de Bruyn

kompas / windroos   plattegrond / kaart   legenda   vesting   gebouw   brug   kerk / pastorie   menagerie / stal   bazaar / markt   scheeps- / timmerwerf   pakhuis   begraafplaats / kerkhof  

Literatuur

 • Gossselink, Martine, Land in Zicht: Vingboons tekent de Wereld van de 17de eeuw. (Zwolle/Den Haag, 2007)