9301 resultaten

 • Ik zoek:
 • (7982)
 • (938)
 • (381)
 • Regio
 • (5118)
 • (2966)
 • (1217)
 • Category
 • (3849)
 • (2203)
 • (1858)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Kaart van de hoofdplaats Nieuw-Amsterdam aan de rivier Berbice

Kaart van de hoofdplaats Nieuw-Amsterdam aan de rivier Berbice
 
 

Titel Leupe: Plan van de Platte grond van alle de wooningen en erven, staande tusschen het fort Nassauw tot aan het huys de Dageraad in Rio de Berbice.
Bij Fort Nassau kwam na 1720, en in hoofdzaak pas na de openstelling van Berbice in 1733, op een kleine kilometer stroomopwaarts geleidelijk aan een kleine nederzetting tot stand, die op zijn laatst aan het begin van de jaren zestig van de achttiende eeuw de naam Nieuw-Amsterdam kreeg.
Dit is de vroegste nog bestaande kaart van dit plaatsje in zijn geheel.
De beschikbare gegevens met betrekking tot de vroege wordingsgeschiedenis zijn uiterst summier, maar uit deze kaart is op te maken dat de nederzetting toen uit twee gedeelten bestond, namelijk een wijkje met een aantal woonhuizen uit de voorgaande jaren met elk een groot erf pal aan de Berbice (I t/m Q) en, op kortere afstand tot het fort en zonder directe toegang tot de rivier, een nieuw geprojecteerde uitleg met kleinere erven, waarvan de uitgifte in 1743 klaarblijkelijk nog niet was afgerond (1 t/m 23).
Van der Pijpen heeft bij (L) zijn eigen huis ingetekend, evenals in de nieuwe wijk bij (11) het erf van zijn collega Jan Daniel Knapp (met wie hij overigens in het jaar daarop voor het Hof van Civiele Justitie een financieel geschil zou uitvechten) en bij (19) dat van de planter Lodewijk Abbensetz (ook: Abbensets).
De laatstgenoemde was eigenaar van de plantage La Solitude en een mogelijke voorouder van Lodewijk Christoffel Abbensetz, die zo’n 60 jaar later de plantage Voorburg in zijn bezit had (zie Nationaal Archief 2.01.28.02 inv. nr 174D kaart 1).
Het noorden is linksonder.
Oorsprong: aangebracht per schip de Alida Gally capt. Frederik Enkes in Texel ariveerd 22 juni 1743.
Schaalstok van veyftig Roeden Reynlans = [ca. 1 : 1.260].

vervaardiger Pijpen, Leonard van der

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1743

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

(A key to the letters A to R, lower left): Aanwijsinge der Letteren. A. Het Fort Nassauw. B. de moustuijn, tuijnhuijs en tuijnmans wooning. C. de Paarde stal. D. de kuijperswinkel. E. de Grofsmits Winkel. F. Het Pakhuijs voor de Koole etc:a. G. de Combuijs voor het Guarnisoen. H. de klijn Smits winkel. I. Het huijs Ruijmsigt met de daar aan behoorende Huijsen en Tuijnen etc:a. K. Het woonhuijs met de daar aan behoorende Huijsen en tuijn:n van d’Heer I. Valk. L. Huijs van L:v:d: Pijpen. M. Huijs van Lambert Kuijper. N. Huijs van Brendsurp. O. Huijs van C: H:n Proppink. P. Huijs van Hend:k Snyders. Q. Huijs de dageraat neffens des selfs tuijnen etc:a. R. Plaats voor het Hospitaal. (A key to the numbers 1 to 23, lower right): Aanwijsinge der seijffer letteren. 1. Het Erf en woonhuijs etc: van J:R: Rijmers. 2. Het Erf van D’H:n J: Hennings. 3. Het Erf van … Prochoud. 4. Het Erf van C:F: Goski. 5. Het Erf voor de Plantagie Sorgvlied. 6. Het Erf van I:P: Toma met sijn huysing. 7. Het Erf van C:E: van den Bergh. 8. Het Erf van N: Aldenhooven. 9. Het Erf van I: van Embrink. 10. Het Erf van Juff:r d’Wed: Koenen. 11. Het Erf van J:D: Knapp. 12. Het Erf van C: van Bargeijk 13. Het Erf van L: Storm van Schravesande. 14. Het Erf van J:R: Rijmers. 15. het Erf van G: Teller. 16. Het Erf van O: Chaille. 17. Het Erf van P: Matunel. 18. Het Erf van C: Tobert. 19. Het Erf van L: Abbensetz. 20. Het Erf van A: Grim. 21. 22. 23. Pijpen, Leonard van der

afmetingen

0.465 - 0.695 El. (53,5 x 123 cm.)

nummer

VEL1579

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Nieuw-Amsterdam, Berbice (I)
fort(en) Nassau, fort (Berbice)

plattegrond / kaart   plantage   kompas / windroos  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 166-7