9363 resultaten

 • Ik zoek:
 • (8050)
 • (933)
 • (380)
 • Regio
 • (5116)
 • (2965)
 • (1282)
 • Category
 • (3916)
 • (2203)
 • (1859)
 • (38)
 • (10)
 • (2)
 • (1)
 • (1)

Plan voor het hof van Civiele Justitie

Plan voor het hof van Civiele Justitie
 
 

Titel Leupe: "Plan en profielen "van het geprojecteerde gebouw voor den Hove van Civile Justitie" te Paramaribo (bis)."
Deze tekeningen zijn gereproduceerd voor een geplande verbouwing van het Hof van Civiele Justitie aan het Plein (later Oranjeplein) in Paramaribo. Het gebouw was tot 1773 een particulier woonhuis van twee verdiepingen, het laatst in eigendom van de gewezen officier Adam Hendrik Lodewijk baron van Wangenheim. Toen deze naar Europa terugkeerde werd het huis in 1773 door het gouvernement aangekocht om er het Hof van Civiele Justitie en bijbehorende kantoren in onder te brengen. In 1790 bleek het deels houten pand evenwel zo bouwvallig dat besloten werd de bovenste verdieping af te breken en het resterende bouwwerk grondig te herstellen en van een nieuw dak te voorzien, waarvoor de hier afgebeelde kopietekeningen de beoogde opzet tonen. Uiteindelijk zou het plan niet in deze vorm worden uitgevoerd: ook de benedenverdieping bleek zo bouwvallig dat het pand werd afgebroken en er een nieuw pand in steen verrees.
Schaalstok van 24 [Rijnlandse voeten] = [ca. 1 : 43].

vervaardiger Tilhenn, Joseph

(landmeter / kaartenmaker)

periode

1791

materiaal

papier

soort tekening
techniek

ingekleurde tekening

inscriptie

PROFIL / VAN / DE TWEE KAAMERS, ONDER HET DAK, WAARVAN EENE GEDISTINEERD / TOT EEN GYZEL KAAMER, EN DE ANDERE TOT EEN ARCHIVE KAMER. PROFILE / OF / THE TWO ROOMS, IN THE LOFT, ONE OF WHICH HAS BEEN DESIGNATED / A DEBTORS’ PRISON ROOM, AND THE OTHER AN ARCHIVE ROOM. Tilhenn, Joseph

afmetingen

49 x 66 cm

nummer

VELH613B

VELH613B1

eigenaar Nationaal Archief
post(en) Paramaribo

gebouw  

Literatuur

 • Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, 2012), 275
 • Groll, Temminck, De architektuur van Suriname 54-59