beschrijving beschrijving

Kaart van kavels aan de Cottica rivier

Afbeelding

Kaart van kavels aan de Cottica rivier

Freuytenier, Jan

Titel Leupe: Kaart van de landen behoorende aan de Plantagie Mawiribo aan beide oevers gelegen.

Deze kaart toont de Mawaribo plantage (rood gekleurd) aan beide oevers van de Cottica Rivier.

De meting is gedaan op verzoek van de Heer Christoffel de Vries, de eigenaar van de Mawaribo plantage.

De twee stukken land, aangegeven met de letters A-E en F-L, blijken respectievelijk 1000 en 1100 Surinaamse akkers (430 en 473 hectare).

Ten noorden (boven op de kaart) van deze gronden ligt de plantage Jirgo (geel gekleurd).

De kaart is door de landmeter ondertekend in Mei 1734 en officieel erkend op 10 Augustus 1736

Oorsprong: [OBP Suriname] 1736 [fols.] 1339-1340.

Schaal van 100 Kettingen à 5 1/2 Rijnlandse roeden = 65 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.