beschrijving beschrijving

Kaart van kavels aan de Cottica rivier

Afbeelding

Kaart van kavels aan de Cottica rivier

Deloncour

Titel Leupe: Kaart van de Plantagien, gelegen tusschen Bockestyn en Marseille, aan beide oevers van de Cottica.

Deze kaart toont de Bockestijn plantage (rood gekleurd) aan de zuider oever (boven op de kaart) van de Cottica Rivier.

De meting is gedaan een jaar nadat de Gouverneur-Generaal Johan Raye van Breukelerwaard (1735-1737) dit stuk grond aan de Heer Willem Sautyn, lid van Scheepen en Raad der stad Amsterdam en Pierre Balguerie, agent van den Koning, had verleend op 27 Januari 1736.

Nabij liggen de Wobma, Jacoby, Libanon, Perou, Le Paix en Marseille plantages.

De kaart is door de landmeter ondertekend op 8 Januari 1737 en officieel erkend op 12 Januari 1737.

Oorsprong: [OBP Suriname] 1737 [fols.] 41-42.

Schaal van 140 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 84 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.