beschrijving beschrijving

Kaart van de plantage van de heer Gerber

Afbeelding

Kaart van de plantage van de heer Gerber

Freuytenier, Jan

Titel Leupe: Kaart van eenige stukken land, gelegen tusschen de Plantagen Schepmoet en Nieu Culenburg.

Deze kaart toont de kavel van de heer Gerber (rood omlijnd, en aangegeven met de letters A-D) aan de zuidoever (boven op de kaart) van de Cottica Rivier.

De meting is aangevraagd door de heer Frederik Gerber om zijn nieuw stuk grond te meten dat hij op 13 Mei 1732 van de heer Pieter Everhart heeft gekocht.

De kavel is 150 Surinaamse akkers (65 hectare) in omvang.

De nieuwe kavel ligt ten westen van de plantage Schepmoet, waartoe het eerder behoorde, en ten oosten van de plantage Nieu Culenburg.

Ten zuiden zijn Bits en Trenzen weergegeven.

De kaart is door de landmeter ondertekend op 18 December 1734 en officieel erkend op 4 Juli 1736 te Paramaribo.

Schaal van 100 Kettingen à 5 1/2 Rijnlandse roeden = 195 strepen.

Oorsprong: [OBP Suriname] 1736, [fols.] 1307-1308.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.