beschrijving beschrijving

Kaart van gebied tussen de kust en de Cottica-rivier

Afbeelding

Kaart van gebied tussen de kust en de Cottica-rivier

Heneman, Johan Christoph von / Wollant, Johann Friedrich Ferdinand

Titel Leupe: Kaart van de rivier Cottica, van de Koopmans Kreek tot La Paix Kreek, met opgave van het terrein tusschen Post Vredenburg en la Paix.

Deze kaart toont een deel van het gebied tussen de zeekust en de Cottica-rivier, ten oosten van het Tapoeripakanaal, dat in hoofdzaak pas na ca. 1785 werd ontgonnen.

De nadruk ligt op het lege gebied langs de Boven-Cottica en de Koopmanskreek ten oosten van (rechts van op de kaart) de La Paix Kreek (genoemd naar de plantage aan de Cottica).

Natuurlijke obstakels karakteriseren het landschap, en de landmeter richt zich op de meerdere moerassen, savannes en Blaka-Beri bossen langs de La Paix, Ceder en Koopmans kreken.

Aangegeven is hier een deel van het nieuw ontworpen tracé van het Cordon van Defensie tussen de Cottica en de eindpost Uitkijk aan de zeekust, op grond waarvan de datering op ca. 1775 gesteld kan worden. Op twee punten (aangegeven met a en o) zijn de afstanden tussen de rivier en de kust gemeten.

De maker moet gezocht worden in de omgeving van de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant, die beide een rol speelden bij de veldverkenningen en projectplannen voor het Cordon.

Schaal van 400 Kettingen = 180 strepen [ca. 1 : 47.000]..

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)