beschrijving beschrijving

Kaart van gebied tussen de kust en de Cottica-rivier

Afbeelding

Kaart van gebied tussen de kust en de Cottica-rivier

Heneman, Johan Christoph von

Titel Leupe: Kaart van de Plantagien, gelegen tusschen Ephrata en La Metraye aan de Paramarica Kreek.

Deze kaart toont meerdere kavels ten noorden van de Cottica rivier.

De meting betreft in de eerste plaats het achterland van de plantage Beekvliedt, dat nog niet is uitgegeven en gecultiveerd, en bij deze plantage gevoegd mag gaan worden.

Dit achterland (aangegeven met de letters J, K, O en P) blijkt 54 ½ Surinaamse akkers (23,435 hectare).

De kaart toont tevens vergelijkbare ongebruikte gronden rond de plantage Onverwagdt (geel gekleurd).

De kaart is door de landmeter ondertekend op 25 April 1798.

Schaal van 140 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 172 strepen.

Zie ook VEL1932, die hetzelde gebied afbeeldt maar tevens de kavels aan de andere kant van de rivier opneemt.

Een schetsversie van de kaart, VEL1926A, is niet apart in de Atlas of Mutual Heritage opgenomen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.