beschrijving beschrijving

Kaart van een deel van de plantage Lunenburg

Afbeelding

Kaart van een deel van de plantage Lunenburg

Freuytenier, Jan

Titel Leupe: Kaart van een stuk land zynde een gedeelte van het land der Plantagie Lunenburg.

Deze kaart toont een kavel van de Lunenburg plantage (aangeduid met de letters A-D) toebehorend aan Johannes Moll, gelegen ten noorden van de Cottica Rivier.

De kaart is aangevraagd door Johannes Moll zelf.

De kavel blijkt 300 Surinaamse akkers (129 hectare) te meten.

Ten westen (links op de kaart) ligt de grond van Nicolaas Reijnsdorp.

De kaart is door de landmeter ondertekend op 3 September 1735 en officieel erkend op 4 Augustus 1736 te Paramaribo.

Schaal van 100 Kettingen à 5 1/2 Rijnlandse roeden = 233 strepen.

Oorsprong: [OBP Suriname] 1736 [fols.] 1329-1330.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.