beschrijving beschrijving

Kaart van kavels van de heer Krayvanger

Afbeelding

Kaart van kavels van de heer Krayvanger

Lavaux, Alexander de

Titel Leupe: Kaart van eenige stukken land, gelegen tusschen de Plantagien L'Avanture en Twyfelachtig.

Deze kaart toont twee kavels van de heer Krayvanger (rood omlijnd aangeduid met de letters a-d en i-m) en de grond van de erfgenamen van de overleden heer Hermans Parisson (groene omlijnd met de letters e-h) ten noorden van de Cottica Rivier (i.e. bovenkant kaart).

De meting is aangevraagd door de heer Frederik Krayvanger nadat hij het westelijke stuk land heeft ontvangen op 29 Januari 1721 en het oostelijke stuk land overgekocht heeft van de erfgenamen van de heer Parrisson.

De westelijke kavel blijkt 500 Surinaamse akkers (215 hectare) en de oostelijke 333 1/3 akkers (143,3 hectare) te meten.

Ten westen liggen de plantages Twyfelachtig en Kleine Hoop, en ten oosten liggen andere delen van de plantage Twyfelachtig, alsmede de plantage L'Avanture.

De kaart is door de landmeter ondertekend op 28 Maart 1733 en officieel erkend op 11 September 1733 te Paramaribo.

Schaal van 100 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 135 strepen.

Oorsprong: [OBP Suriname] 1736 [fols.] 1200-1201.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.