beschrijving beschrijving

Kaart van de landen tussen de zeekust en de Cottica Rivier

Afbeelding

Kaart van de landen tussen de zeekust en de Cottica Rivier

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe: Kaart van de geprojecteerde te vergeeven Biribirielanden, langs het gedolven kanaal tusschen Post Oranien en Vreedenburg (beide oevers).

De kaart geeft een deel van het gebied tussen de zeekust en de Cottica ten oosten van het Tapoeripakanaal weer, dat in hoofdzaak pas na ca. 1785 werd ontgonnen.

Deze kaart is een ontwerp uit 1792 voor nieuw uit te geven gronden aan de Oranjekreek; de gegraven uitgang van de kreek La Paix met de posten Oranje en Vredenburg.

Alle twaalf geplande kavels hebben een omvang van 500 Surinaamse akkers (215 hectare) en liggen tusen de posten Oranien en Vreedenburg ter bescherming.

Het plan is nadien nagenoeg precies uitgevoerd zoals hier gepland.

De landmeter heeft de kaart ondertekend op 28 September 1792.

Schaal van 150 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 185 strepen.

Oorsprong: missive van de Gouv.

Gen. dd 12 nov 1792 en res. directeuren 12 jun 1793.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)