beschrijving beschrijving

Kaart van kavels tussen de zeekust en de Cotticarivier

Afbeelding

Kaart van kavels tussen de zeekust en de Cotticarivier

Böhm, Johann Gottfried Rabanus

Titel Leupe: Kaart van de Plantagien, gelegen tusschen den post Vredenburg en de Plantagie Johanna.

De kaart geeft een deel van het gebied tussen de zeekust en de Cottica ten oosten van het Tapoeripakanaal weer, dat in hoofdzaak pas na ca. 1785 werd ontgonnen.

De meting is aangevraagd door de heer C. Djeranger nadat hij de stukken grond (aangeduid met de letters A-D) op 24 Juni 1802 ontvangen heeft.

Dit stuk grond blijkt 535 Surinaamse akkers (230,05 hectare).

Deze meting behoort tot een groter project dat op VEL1954 is weergegeven door dezelfde landmeter.

Het valt op dat nabijgelegen kavels slechts bezet zijn aan de oostzijde (boven op de kaart) en grotendeels ongecultiveerd aan de westzijde (onder op de kaart) van het Kanaal van Oranien.

De landmeter heeft de kaart ondertekend op 9 Augustus 1802 en erkend op 9 Augustus 1802 in Paramaribo.

Schaal van 150 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 185 strepen.

Oorsprong: portefeuille requesten voor gronden.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.