beschrijving beschrijving

Kaart van kavels tussen de zeekust en de Cottica Rivier

Afbeelding

Kaart van kavels tussen de zeekust en de Cottica Rivier

Heneman, Johan Christoph von

Titel Leupe: Schetskaart van de landen tusschen Post Oranien en de mond der Kreek.

De kaart geeft een deel van het gebied tussen de zeekust en de Cottica ten oosten van het Tapoeripakanaal weer, dat in hoofdzaak pas na ca. 1785 werd ontgonnen.

De meting is aangevraagd door de heer Dirck van der Meij met het oog op een erfenis.

De kaart is nooit voltooid en de verwijzingen in de aantekeningen rechts van de kaart zijn niet terug te vinden op de kaart zelf.

Deze meting behoort tot een groter project dat op VEL1954 is weergegeven, waarna ook verwezen wordt in de aantekening rechts van de kaart.

De landmeter heeft de kaart ondertekend op 12 September 1796.

Een schetsversie, VEL1957A, is niet apart opgenomen in de AMH.

Schaal van 150 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 185 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.