beschrijving beschrijving

Kaart van de plantage Dankbaarheid bij de Motkreek

Afbeelding

Kaart van de plantage Dankbaarheid bij de Motkreek

Heneman, Johan Christoph von

Titel Leupe: Schetskaarten van eenige stukken land, gelegen aan de bovenlyn van de Plantagie de Dankbaarheid.

De kaart geeft de plantage Dankbaarheid rond de Motkreek weer.

De meting is aangevraagd door de heer W. van Ommeren om drie stukken grond toe te voegen aan zijn plantage genaamd de Danckbaarheidt (aangeduid met de letters A-K).

De drie stukken grond blijken 426 Surinaamse akkers (183.18 hectare) te meten.

Gebaseerd op de kaart van Böhm (VEL1954) is een grens getrokken tussen de achterlanden beschikbaar voor de oude plantages en de grond bestemt voor nieuwkomers.

Hoewel het door de heer van Ommeren gewenste achterland voorbij de grens van achterlanden ligt krijgt hij het toch toegewezen, zoals besloten staat op VEL1961.

De kaart is ondertekend op 12 Mei 1797.

De hier niet afgebeelde achterzijde van de kaart (VEL1962B) bevat toelichting. De hier getoonde voorzijde van de kaart vermeldt slechts dat de meting bestemt is voor J. Blaak.

Schaal van 100 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 205 strepen

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.