beschrijving beschrijving

Kaart van de Penoribo Plantage

Afbeelding

Kaart van de Penoribo Plantage

Hengevelt, Jacob

Titel Leupe: Kaart van eenige Plantagien, gelegen tusschen Cottica en Commewyne.

Deze kaart toont de Penoribo Plantage en haar aanliggende landen (D-P and G, M, N) ten noordoosten (boven op de kaart) van de Commewijne Rivier.

De heer Jan Ridderbagh heeft de meting aangevraagd na een deel van voorgenoemde aanliggende landen te hebben gekocht van George Leyll.

Allen stukken land tezamen blijken 2601 Surinaamse akkers (1118.43 hectare) te meten.

Meet methodes zijn aangegeven in de aantekeningen op de rechterzijde van de kaart.

Naastliggende kavels die niet zijn inbegrepen in deze meting bevatten nog steeds informatie over de metingen die daar eerder zijn uitgevoerd.

Een klein blaka-beri bos ligt ten noorden (linksboven op de kaart) van de kavels.

De kaart is ondertekend op 7 Juni 1727 en erkend op 1 Maart 1730.

Schaal van 100 Kettingen à 66 Rijnlandse voeten = 60 strepen.

Oorsprong: portefeuille requesten voor gronden.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.