beschrijving beschrijving

Kaart van het Cordon van Defensie tussen de Cotticarivier en Pericakreek

Afbeelding

Kaart van het Cordon van Defensie tussen de Cotticarivier en Pericakreek

Goetzee, N.

Titel Leupe: Kaart van het terrein tusschen R. Perica en de Cottica enz.

Deze kaart is onderdeel van de voorbereidingen voor het bijna 100 kilometer lange Cordon van Defensie of Cordonpad dat tussen 1774 en 1778 werd aangelegd ter bescherming van de oostelijke plantagegebieden en het aangrenzende kustgebied tegen de aanvankelijk zo succesvolle Boni Maroon troepen. De eerste ontwerpen en opmetingen kwamen al in 1772 tot stand, maar op grotere schaal begonnen de voorbereidende werkzaamheden in het jaar daarop, met daarin een hoofdrol voor de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant. Deze kaart van het gedeelte tussen de Pericakreek en de Coticarivier is echter van de hand van de landmeter Goetzee. Goetzee gebruikt een simpelere tekenstijl die gepaard gaat met een grote hoeveelheid notities en referentienummers. Aandacht word geschonken aan kreken, landerijen en bossen in plaats van verdedigingswerken. Het lijkt te gaan om een aanvullend werk dat in tegenstelling tot de fortificatieplannen van Heneman en Wollant toont wat er eigenlijk verdedigd moet worden en het landschap in kaart brengt.

Schaal van 200 Kettingen à Rijnlandse voeten = 180 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)