beschrijving beschrijving

Kaart van het Cordon van Defensie tussen de Cotticarivier en de Pericakreek

Afbeelding

Kaart van het Cordon van Defensie tussen de Cotticarivier en de Pericakreek

Goetzee, N.

Titel Leupe: Kaart van het terrein tusschen Voorburg aan Rio de Cottica en Belair aan Rio Perica.

Deze kaart is onderdeel van de voorbereidingen van het bijna 100 kilometer lange Cordon van Defensie of Cordonpad dat tussen 1774 en 1778 werd aangelegd ter bescherming van de oostelijke plantagegebieden en het aangrenzende kustgebied tegen de aanvankelijk zo succesvolle Marron-troepen onder leiding van Boni. De eerste ontwerpen en opmetingen kwamen al in 1772 tot stand, maar op grotere schaal begonnen de voorbereidende werkzaamheden in het jaar daarop, met daarin een hoofdrol voor de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant. Deze kaart van het gedeelte tussen de Pericakreek en de Coticarivier is echter van de hand van de landmeter Goetzee. Al worden op deze kaart verdedigingswerken genoemd, toch ligt de nadruk op het landschap zelf.

Schaal van 200 Kettingen = 125 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)