beschrijving beschrijving

Kaart van het Cordon van Defensie aan de Cotticarivier

Afbeelding

Kaart van het Cordon van Defensie aan de Cotticarivier

Goetzee, N.

Titel Leupe: _Kaart van het terrein tusschen Post Vreedenburg en de Ceder

en La Paix Kreeken._

Deze kaart is onderdeel van de voorbereidingen van het bijna 100 kilometer lange Cordon van Defensie of Cordonpad dat tussen 1774 en 1778 werd aangelegd ter bescherming van de oostelijke plantagegebieden en het aangrenzende kustgebied tegen de aanvankelijk zo succesvolle Marron-troepen onder leiding van Boni. De eerste ontwerpen en opmetingen kwamen al in 1772 tot stand, maar op grotere schaal begonnen de voorbereidende werkzaamheden in het jaar daarop, met daarin een hoofdrol voor de militair ingenieurs Johan Christoph Heneman en Johann Friedrich Ferdinand Wollant. Deze kaart van het gedeelte tussen de Coticarivier en de post Vreedenburg lijkt echter van de hand van de landmeter Goetzee. Zoals andere kaarten van Goetzee ligt de nadruk op moerassen, bossen en kreken.

Schaal van 300 Kettingen = 135 strepen.

Neem contact op met Nationaal Archief voor hergebruik en auteursrechten.

Bronnen en literatuur

Heijer, H. den, Grote Atlas van de West-Indische Compagnie = Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company, II, de nieuwe WIC 1674-1791 = the new WIC 1674-1791 (2012)